Hidraulični povratni filteri

Sve nečistoće koje nastanu u sistemu i budu isprane iz hidrauličkog sistema sakupljaju se povratnim filterom, čime se sprečava kontaminacija rezervoara i pumpe.

loading...