Industrijski amortizeri


Industrijski amortizeri: Ključni element u upravljanju vibracijama i sigurnosti

Industrijski amortizeri su ključni element mnogih industrijskih sistema, obavljajući važnu ulogu u kontroli vibracija, smanjenju buke i osiguravajući sigurnost i trajnost opreme.
Ovi uređaji su konstruirani za apsorpciju energije nastale usled oscilacija i vibracija, sa ciljem smanjenja štetnih uticaja ovih faktora na mašine i ljude.

Pasivni hidraulički elementi se koriste tamo gde je potrebno zaustaviti masu u pokretu i precizno je pozicionirati na određenoj tački sa minimalnom reakcijom na mašinu.
U ponudi su dve vrste amortizera:

 • sa mogućnošću regulacije tvrdoće
 • samoregulišući, sa više nivoa tvrdoće

Amortizere delimo na:

 • mali amortizeri 
  samoregulišući ili sa mogućnošću regulacije 
  hod 5-40mm
  promer tela 5-25mm
  apsorbovana sila 0,5 do 200Nm/ciklus
 • srednji amortizeri 
  samoregulišući ili sa mogućnošću regulacije 
  hod 25-150mm
  promer tela 33-76mm
  apsorbovana sila 100 do 6000Nm/ciklus
 • teški amortizeri 
  samoregulišući ili sa mogućnošću regulacije
  varijante sa tankom
  hod 50-406mm
  promer tela 76-203mm
  apsorbovana sila 3.600 do 126.000Nm/ciklus