Elektromotori


Elektromotor je mašina koja pretvara električnu energiju u mehaničku.
Dve glavne vrste motora su

 • motori za jednosmernu struju
 • motori za naizmeničnu struju

Takođe, mogu biti 

 • sinhroni
 • asinhroni

U ponudi imamo motore koji zadovoljavaju evropske i američke standarde izrade.

Dobavljač WEG:

 • Motori opšte namena
 • Motori sa kočnicama
 • Motori otporni na eksploziju
 • Motori za teške uslove
 • Motori niskog napona
 • Motori visokog napona
 • Motori sa vodenim hlađenjem
 • Monofazni motori
 • Motori za sisteme ze odvođenje dima
 • Motori za ventilatore i odvode

Link ka proizvođaču