Kodeks ponašanja

Za nas su poštena saradnja, društveni angažman i aktivno zalaganje za našu okolinu stubovi društva. Kao kompanija, želimo da ovo upotrebimo kao osnovu.

Ove vrednosti vidimo kao osnovu našeg uspeha. Oni su osnova za svakodnevni rad i za stalne i pouzdane poslovne odnose sa našim partnerima i kupcima. Istovremeno, primenjuju se i kada se bave našim zaposlenima, čiji učinak i ličnost posebno cenimo.

Zato smo našim Kodeksom ponašanja za zaposlene i poslovne partnere posvećeni sledećim ciljevima:

  • Usklađenost sa važećim zakonima
  • Poštovanje osnovnih prava zaposlenih
  • Zabrana dečijeg rada
  • Odgovarajući uslovi rada za naše zaposlene
  • Zaštita životne sredine
  • Zabrana mita i korupcije
  • Zaštita podataka i poslovne tajne

"BIBUS Industry" nastoji da implementira ciljeve Međunarodne organizacije rada u svim oblastima i isto očekuje od svojih dobavljača.

Postupci kompanije zasnovani su na uzajamnom poštovanju i poštenom ponašanju prema ljudima, prirodi i životnoj sredini.

Detaljna verzija se može preuzeti sa desne strane kao PDF.

SAUER BIBUS GmbH

Lise-Meitner-Ring 13
89231 NEU-ULM
DEUTSCHLAND

Tel. +49 731 1896-0
Fax +49 731 1896-199

E-mail info@sauerbibus.de
www.sauerbibus.de