Proporcionalni i servo razvodnici

Proporcionalni i servo razvodnici, zajedno sa pratećim komandnim elementima, kontrolerima i karticama, omogućavaju preciznu regulaciju pritiska, protoka  i pozicije, ugradnju na standardne priključne ploče, integraciju i umrežavanje u nove i postojeće hidraulične sisteme.

loading...