Pneumatski motori

Pneumatsko motori pretvaraju energiju komprimovanog vazduha u rotaciono kretanje pogonske osovine i našli su svoju primenu u brojnim industrijama. U ponudi su pneumatski motori eminentnih brendova kao što su GAST i PTM.