Sigurnosna tehnika

 

Program Elobau sigurnosnih sistema obuhvata:

  • kontrolne jedinice raznih izvedbi i namena
  • sigurnosne senzore i magnete
  • kompaktne sisteme za male sisteme s jednim vratima
  • blokirajuće sklopke
  • releje za stop u nuždi
  • eloSafe BUS-System