Linearni pogoni

Linearni aktuatori

Linearni aktuatori su uređaji za izvođenje linearnih pokreta ili pozicioniranje vrata, platformi, sustava za rotaciju, medicinskih pomagala, fitnes opreme i svuda u industriji gde je potreban linearni pomak.

Industrijski linearni aktuatori
- Sila linearnog pomaka: od 140 do 13.000 N
- Hod: od 25 do 914 mm
- Brzina pomaka: od 7,5 do 70 mm/s
- Mogu biti sa ili bez indikacije položaja
- Nivo zaštite: IP45, IP56, IP65
- Napon: 12, 24 VDC ili 230, 400 VAC

Linearni aktuatori za medicinska pomagala i krevete
- Sila linearnog pomaka: od 125 do 6.000 N
- Hod: od 50 do 600 mm
- Brzina pomaka: od 3,5 do 50 mm/s
- Mogu biti sa ili bez indikacije položaja
- Nivo zaštite: IP43, IP66
- Napon: 12, 24 VDC ili 230 VAC